Ȋnscrierea la grădiniţă

Procedura de inscriere la gradinita


 • Numarul de locuri disponibile in fiecare an scolar variaza in functie de planul de scolarizare; pentru anul scolar 2016-2017, sunt disponibile: 75 de locuri la grupa mica (3 grupe de prescolari a cate 25 de copii fiecare) pentru inscrierea copiilor noi veniti, precum si 118 locuri la grupa mijlocie si 96 locuri la grupa mare pentru reinscrierea copiilor deja inclusi in baza de date a gradinitei.
 • Incepand cu data de 04.05.2016 pana pe data de 20.05.2016, toti parintii ce au copiii inscrisi la gradinita noastra (ai caror copii nu merg la scoala de la toamna) sunt invitati sa completeze si sa semneze cererea de reinscriere; cererile tip vor putea fi preluate de la profesorii de la grupa in fiecare zi lucratoare, in intervalul orar 08,00-09,00 si 16,00-17,00; in cazul in care un parinte nu solicita reinscrierea copilului pana la data de 20.05.2016, acesta este retras din baza de date, nemaifiind considerat inmatriculat la gradinita noastra;
 • Incepand cu data de 23.05.2016 pana pe data de  09.06.2016 vor incepe inscrierile la grupa mica care se vor face prin introducerea tuturor datelor fiecarui copil in Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania (SIIIR);
 • Inscrierile la grupa mica se pot face zilnic intre orele 09,00 – 15,00 la secretariatul gradinitei;
 • In intervalul de timp stabilit pentru inscriere, parintii depun un dosar ce va contine urmatoarele documente: cerere de inscriere tip completata si semnata, certificatul de nastere al copilului (copie),  acte de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali (copie), documente doveditoare care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si specifice de inscriere la gradinita (copii), adeverinta de salariat a unuia dintre parinti; toate dosarele vor fi inregistrate, iar parintii vor primi un numar de inregistrare; dupa ce datele din dosar vor fi introduse in baza de date informatica (SIIIR), fiecare parinte va reveni la gradinita pentru a valida corectitdinea datelor introduse;
 • In cazul in care numarul de inscriere la grupa mica este mai mare decat numarul de locuri disponibile, vor fi aplicate, succesiv, criterii generale si criterii specifice pentru departajare;

 •  Criteriile generale de departajare a dosarelor sunt următoarele:
  1. existenţa a unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi; situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
  2. existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
  1. existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă;
  2. existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.
 •       Criterii specifice de departajare a dosarelor sunt următoarele:
  1. existenta unui frate/soră care a fost înmatriculat(ă) în unitatea de învăţământ;
  2. existenţa unui document care atestă că preşcolarul provine dintr-o familie monoparentală;
  3. existenţa unui document care atestă că ambii părinţi ai preşcolarului sunt la muncă în străinătate;
  4. existenţa unui document care atestă că un părinte al preşcolarului este la muncă în străinătate;
  5. existenţa unui document care atestă că preşcolarul este înfiat;

Procedura de inscriere la gradinita

 • Numarul de cereri inregistrat va fi afisat zilnic la intrarea in gradinita;
 • Comisia de inscriere evalueaza dosarele si intocmeste un raport pe care il transmite consiliului de administratie; fiecare solicitare de inscriere la grupa mica va fi aprobata exclusiv pe baza criteriilor de departajare si pe baza documentelor doveditoare depuse la dosar;
 • Raportul comisiei de inscriere este validat in consiliul de administratie;
 • Sunt afisate listele cu rezultatele si perioada in care se pot face contestatii;
 • Sunt rezolvate contestatiile si sunt afisate listele finale;
 • Parintii ce au primit la solicitarea de inscriere un raspuns favorabil sunt invitati sa incheie contractul educational cu gradinita;
 • In cazul in care parintii, din diferite motive, refuza sa semneze un contract educational cu gradinita, atunci copilul acestora nu poate fi inmatriculat si inclus in baza de date.

Call Now Button