Ce este CRED?

Proiectul pentru Reforma Educatiei Timpurii (P.R.E.T.) este un proiect national cofinantat de Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), in valoare de 105 mil. Euro si se desfasoara in intervalul 2007-2011. Scopul principal al Proiectului pentru reforma educatiei timpurii este acela de a imbunatati calitatea infrastructurii sistemului si de a raspunde nevoilor concrete ale copiilor prin asigurarea unor servicii imbunatatite, care sa favorizeze atingerea potentialului maxim al fiecarui copil, totul in conformitate cu standardele educationale internationale.

Proiectului pentru reforma educatiei timpurii se va desfasura la nivel national, in toate cele 42 de judete ale Romaniei (inclusiv Bucuresti) ca parte a programului mai larg de reforma a educatiei timpurii din Romania si a strategiei complexe de reforma a educatiei timpurii (2005-2011) dezvoltate de MEdC.

Ce sunt centrele de resurse
pentru educatie si dezvoltare?

“Centrele de resurse pentru educatie si dezvoltare (CRED) sunt unitati de educatie nonprofit care au ca scop sa ofere servicii complementare prin raportare la gama de servicii furnizate prin intermediul gradinitelor. Ele au in centrul activitatii lor copiii cu varste de la nastere pana la 7 ani si toate categoriile de adulti care participa la educarea, protectia si ingrijirea lor, in principal membrii familiei si cadrele didactice.”

(Boca, Ulrich, Lica, stefanescu (2009). Centre de resurse pentru educatie si dezvoltare: ghid de organizare, functionare si implementare, Editura Centrul Step by Step, Bucuresti, p.8)

Ce ofera CRED?


 • Programe de educare si consiliere a parintilor;
 • Organizarea unor cursuri de perfectionare pentru personalul din gradinite;
 • Crearea si furnizarea de material didactic;
 • Organizarea unor evenimente publice si invitarea/ implicarea comunitatii locale;
 • Promovarea proiectelor destinate familiilor defavorizate;
 • Desfasurarea unor activitati de intelegere a diferentelor culturale, etnice sau de alta natura;
 • Programe de consiliere pentru parintii unici sau foarte tineri;
 • Schimburi de experienta intre educatori si profesorii de psihopedagogie.

Activitati derulate de CRED


 • Servicii de consiliere adresate parintilor, copiilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar si administrative din gradinite, membrilor comunitatii
 • Servicii de educatie/formare/perfectionare a resurselor umane din gradinite, a parintilor, a copiilor si a membrilor comunitatii
 • Servicii de dezvoltare de materiale educationale
 • Campanii de informare si de marketing educational
 • Parteneriate cu institutii de învatamant superior
 • Proiecte de cercetare ce vizeaza stimularea practicii reflexive
 • Schimburi de experienta între practicieni sau între cercetatori si practicieni
 • Organizarea de ateliere de lucru pe diferite teme cu abordare multidisciplinara
 • Intalniri periodice cu specialisti pe diverse teme
 • Dezvoltarea unui catalog al resurselor din comunitate

Call Now Button